Pla d’acció social i recerca

Suport a la recerca

La recerca és un altre puntal de la institució. Quan millor es coneix una malaltia, més possibilitats hi ha de tractar-la amb èxit. I l’èxit de Sant Pau com a centre investigador es tradueix en una major qualitat de vida per als pacients, fent de l'activitat científica una eina de millora de la salut de la ciutadania.

A banda d’impulsar noves infraestructures dedicades a la investigació, la Fundació Privada dona suport a grups emergents i consolidats de recerca, i impulsa un programa de beques per captar i retenir el talent investigador dels professionals de l’Hospital.